Neptune Network vokter over atomtransport på Sellafield

Neptune Network har slått opp leir ved jernbanelinjen til atomavfallsanlegget Sellafield i England og venter nå på ny atomtransport.

På tross av sviktende teknisk sikkerhet på anlegget, har ledelsen i Sellafield Ltd. valgt å fortsette sitt mottak av atomavfall. Dette mener Neptune Network er uakseptabelt, og vi har derfor slått opp leir ved jernbanen på Sellafield slik at vi kan vokte over den høyst alvorlige situasjonen, sier Frank-Hugo Storelv, leder i Neptune Network.

Sellafield ligger som kjent i en nesten konstant vindretning mot Norge, og i morgen kommer miljøvernminister Erik Solheim på besøk til anlegget sammen med bla. ordførerne i Bergen og Stavanger.

Samtidig har Neptune Network fått vite at det er planlagt en togtransport med mer atomavfall i løpet av uken.

«Vi er på plass og vil følge utviklingen med argusøynse» forteller Storelv, og legger til at dette er en trussel som Norge ikke kan leve med.

Del innlegget: