Sellafield til Stortinget

Venstre har lykkes med å få representanter fra Sellafield LTD og den britiske ambasaden til å stille i en lukket høring på Stortinget.

Det har i langt tid vært meget vanskelig å få ut informasjon fra Sellafield og Trine Skei Grande håper at representantene fra Sellafield vil ha såpass stor respekt for en nasjonal forsamling at man kan få svar på spørmål om anlegget.

Del innlegget: