Steng Sellafield-toktet

Mandag 1. juni la Neptune Network ut på Steng Sellafield-toktet 2015. Det er en ferd med Nordlandsbåt langs norskekysten, med oppstart på Hvaler.

I løpet av toktet vil båten besøke de fleste havner. Ferden fortsetter nordover de neste to somrene, og vil nå Kirkenes sommeren 2017. Toktet skal bidra til å skape oppmerksomhet rundt den trusselen Sellafield representerer for Norge.

Om Sellafield

Sellafield-anlegget gjenvinner atomavfall fra atomkraftverk over hele verden. Det er gammelt og slitt med stadige påbygginger og reparasjoner. I dag er det lagret store mengder høyaktivt flytende materiale som trenger kontinuerlig nedkjøling for ikke å overopphetes med en eksplosjon som følge. Hvis bare 1% av materialet føres til Norge etter en evt eksplosjon, vil følgene tilsvare >10 ganger Tsjernobyl. Vinden blåser kraftig fra Sellafield rett mot Norge 92% av tiden. Det har vært flere alvorlige ulykker ved anlegget de siste årene, og norske myndigheter har reagert kraftig på dette.

Neptune Network har siden 2001 jobbet for å få stengt Sellafield.

Del innlegget: