The Guardian avslører: stor frykt for sikkerheten på Europas farligste atomanlegg

Endelig er det hull på ballongen! Nå har avisen The Guardian i løpet av 2 dager sluppet 6 artikler om den store trusselen avfallsplassen for atomavfall, Sellafield i England, potensielt er for Norge, norsk matsikkerhet, miljø og helse.

Bildet over viser hva som skjer om det blir et utslipp til luft fra en av konstruksjonene som det lagres atomavfall i. Neptune Network har jobbet med denne saken i snart 20 år og vi har holdt trykket oppe på både Norske og internasjonale politikere, organisasjoner og næringsliv. Vi har aksjonert på Sellafield flere ganger i året, snakket med ledelsen og påpekt vår bekymring, men i de senere årene har de alle sagt at alt er mye tryggere enn før. Det vi har påpekt i alle disse årene rulles ut i disse dager. Nå må Norske myndigheter bevilge nok penger til Britene, slik de gjorde under Tsjernobyl-ulykken, for en storstilt opprydning og en skikkelig sikring av stedet. Vi kan ikke ha en slik trussel hengende over oss. Linken vedlagt er en av artiklene: The Guardian – Sellafield nuclear site has leak that could pose risk to public

 

Del innlegget: