Fiskeridepartementet invadert av kongekrabber

Neptune Network markerte i dag sin uenighet mot den politikk som Fiskeriministeren fører i kongekrabbesaken. Ved å slippe løs over hundre levende kongekrabber i depertamentets inngangsparti skulle dette symbolisere innovasjonen fra øst.

Det er bred politisk enighet om at det ikke skal være kongekrabber vest for Nordkapp. Etter Neptune Networks oppfatning så er det regime som ble besluttet i midten av oktober ikke i overenstemmelse med de krav om at kongekrabbebestanden skal utryddes ved norskekysten.

Fiskeriministeren har ikke fulgt faglige råd fra Direktoratet for Naturforvaltning og flere andre høringsparter. Resultatet av dette mener vi vil resultere i at det blir bare enda større spredning av kongekrabber.

Neptune Network krever at Fiskeriministeren igangsetter alle tiltak, som fritt fiske og bevilger penger til utryddelsesfangst av kongekrabbe. Statsrådens ønske om å ha kommersiell fangst av kongekrabber øst for Nordkapp, og «fri fangst» vest for Nordkapp er en umulighet. Norge plikter etter internasjonale konvensjoner om å gjøre alt som er mulig for å begrense utbredelsen av kongekrabber.

En økologisk katastrofe er under oppseiling langs kysten av Norge. Vi krever aktiv handling NÅ, sier Frank Hugo Storelv.

Kilder: Bilder og film til fri bruk for media under Creative Commons 3.0: Atribution

Del innlegget: