Hammerfest Fiskarlag og Neptune Network i kongekrabbe-aksjon

Tirsdag 14.12 kl 08:30: Representanter fra Neptune Network og Hammerfest Fiskarlag aksjonerte idag foran fiskeridepartementet med 4000 kongekrabber.

Aksjonen er en protest mot fiskeriministerens høyst kontroversielle kongekrabbeforvaltning som er i strid med stortingsmelding 40, og som bryter med en rekke internasjonale lover og konvensjoner. Bekymringsmeldinger fra fagmiljøer og fiskerinæringen har vokst i den siste tiden og er klare; at vedtakene fra Lisbeth Berg-Hansen vil føre til økt invasjon av den fremmede arten langs norskekysten.

Utilgjengelig minister

Samtidig som bekymringsmeldingene og behovet for å få fiskeriministeren i tale vokser, har fiskeriministeren gjort seg utilgjengelig for redegjørele av sin politikk. Berg-Hansen har vært invitert til åpent møte, der hun kunne få anledning til å føre en bred dialog med fiskere og andre aktører som har interesse for kongekrabbeproblematikken, samt media. Møtet var satt til igår, men fiskeriministeren har nektet å møte opp.

Kastet på dør under gave-overrekking

Hammerfest Fiskarlag hadde med seg en kjempekongekrabbe. Krabben ble dekorert med en julesløyfe og et brev som inneholdt FNs Biomangfoldskonvesjon som Norge ratifiserte i 2001. Pakken var ment som noe å tygge på for fiskeriministeren i julen, men istedet for å ta imot pakken ble fiskerne og Neptune Network kastet på dør av fiskeridepartementets sikkerhetsfolk. Se video av utkastelsen ved å trykke på bildet ovenfor.

Problemet vokser

Samtidig som dette foregår, vokser kongekrabbens invasjonsstyrker. Havforskningsinstituttet offentliggjorde den 9. desember en forskningsrapport som viser at kongekrabben trives særdeles godt i norske farvann ettersom det er så store dybdeforskjeller i fjordene. Dette gjør at kongekrabben kan gå på sommer- og vinterbeite innefor et konsentrert geografisk område, noe som igjen sørger for gode vekstvilkår – og et brutalt nedbeite av bunnfaunaen.

Del innlegget: