Kongekrabben er et svartelistet skadedyr og må bort

Etablering av denne arten ned Norskekysten mot Troms, kan ikke aksepteres

Kongekrabben er en økologisk trussel mot alt marint liv der den farer fremover langs norskekysten. Nå er den kommet til Balsfjord og der vil kunne den gjøre ubotelig skade.

Kongekrabben er svartelistet, en uønsket art, og betraktes som en trussel mot miljøet og økosystemet. Neptune Network mener at krabbene må fiskes opp, slik at våre stedbundene arter ikke forsvinner. Disse kjempekrabbene er altetende og graver dypt med sine lange bein. Dens beiting kan forandre bunnfaunaen ved at artssammensetningen endres og store individer av muslinger og sjøstjerner forsvinner. I tillegg reduseres antall arter og biomassen av bunnfaunaen. Strukturen i bunnsedimentet endres når gravende arter forsvinner, noe som fører til lavere oksygeninnhold og mindre vanntransport i sedimentene. På grunt vann spiser krabben fiskeegg på bunnen, noe som kan påvirke rekrutteringen til for eksempel rognkjeks.

Kilder: https://snl.no/kongekrabbe

Del innlegget: