image

En forgiftet Oslofjord

Resultatet av «Ren Oslofjord» ble som vi hevdet hele tiden- en forgiftet Oslofjord.

Dette er meget alvorlig. Enda mer alvorlig fordi løgner og fornektelser fortsetter fra myndighetene og deres assosierte.

Tirsdag morgen besøkte vi «Miljø»-direktoratet, Oslo Havn og NIVA. De benekter og fortier det hele når resultatet av handlingene kommer til overflaten. Vi kommer ikke til å gi oss før sannheten kommer frem.

Kvikksølvdreper

GIFTSKANDALEN I OSLOFJORDEN

Morten Schaanning i NIVA kan ikke forklare kvikksølvinnholdet i torsk. Ellen Hambro avviser tvert at det har sammenheng med giftdumpingen i Oslofjorden.

Den 4. juni gikk Mattilsynet ut og advarte gravide, ammende og barn mot å spise torsk fra Indre Oslofjord innenfor Drøbak – dette pga. høyt kvikksølvinnhold. Blåskjell skal heller ikke spises pga. for høye verdier av PAH.

Les mer

cover

STENG SELLAFIELD-TOKTET

Mandag 1. juni la Neptune Network ut på Steng Sellafield-toktet 2015. Det er en ferd med Nordlandsbåt langs norskekysten, med oppstart på Hvaler. I løpet av toktet vil båten besøke de fleste havner. Ferden fortsetter nordover de neste to somrene, og vil nå Kirkenes sommeren 2017. Toktet skal bidra til å skape oppmerksomhet rundt den trusselen Sellafield representerer for Norge.

Les mer