IMG_6836

Klage på Fylkesmannen i Østfold v/miljøverndirektør K. Butenschøn

Neptune Network sendte 21.3. klage til Miljødirektoratet på Fylkesmannen i Østfold, ved miljøverndirektør Karsten Butenschøn. Bakgrunnen er Fylkesmannens manglende reaksjon på Moss Havn KFs brudd på tillatelse til dumping av masser.

Tillatelsen (30.10.2014) viser til søknad (23.4.2014) der det presiseres at dumping av masser skal skje med gravemaskin, for å sikre en høyest mulig miljøkvalitet. Dumpingen startet ca 11.3. med splittlekter, og Fylkesmannen i Østfold har tross gjentatte henvendelser ikke stanset den pågående bruk av splittlekter.

IMG_6837

Anmelder Moss Havn v/styret og ledelse til politiet

Neptune Network har levert inn anmeldelse til Moss Politi på Moss Havn KF v/ styreleder Gretha Kant, havnesjef Øyvind Høsteland Sundby og prosjektleder Roger Johansen.

Anmeldelsen gjelder brudd på straffeloven og forurensingsloven i forbindelse med at Moss Havn KF bryter tillatelsen fra Fylkesmannen i Østfold når de dumper masser med splittlekter, og ikke bruker gravemaskin som uttrykkelig presisert i søknad.