Ellen Hambro må gå

Frank-Hugo Storelv i Neptune Network forteller her i filmen hvorfor vi mener at Ellen Hambro må gå. Giftdumpingsskandalen i Oslofjorden er komplett. Mattilsynet advarer nå ammende, gravide og barn fra å spise torsk fanget i indre Oslofjord. Kvikksølvinnholdet har økt dramatisk etter mudringsprosjektet ved Malmøykalven. Miljødirektoratet med Ellen Hambro i spissen trekker bare på skuldrene.

Les mer

image

En forgiftet Oslofjord

Resultatet av «Ren Oslofjord» ble som vi hevdet hele tiden- en forgiftet Oslofjord.

Dette er meget alvorlig. Enda mer alvorlig fordi løgner og fornektelser fortsetter fra myndighetene og deres assosierte.

Tirsdag morgen besøkte vi «Miljø»-direktoratet, Oslo Havn og NIVA. De benekter og fortier det hele når resultatet av handlingene kommer til overflaten. Vi kommer ikke til å gi oss før sannheten kommer frem.

Kvikksølvdreper

GIFTSKANDALEN I OSLOFJORDEN

Morten Schaanning i NIVA kan ikke forklare kvikksølvinnholdet i torsk. Ellen Hambro avviser tvert at det har sammenheng med giftdumpingen i Oslofjorden.

Den 4. juni gikk Mattilsynet ut og advarte gravide, ammende og barn mot å spise torsk fra Indre Oslofjord innenfor Drøbak – dette pga. høyt kvikksølvinnhold. Blåskjell skal heller ikke spises pga. for høye verdier av PAH.

Les mer