Kystverket kommer tidligst i gang september 2024 i Borg havn

Prosessen mot oppstart er omfattende og Neptune Network vil holde et kontinuerlig stort trykk på tiltakshavere og myndigheter lokalt og nasjonalt. Dumping i sjø i 2024 er helt i ubalanse med Regjeringens vedtatte” Helhetlige tiltaksplan for Oslofjorden». Det er viden kjent at arbeidet med å redde fjorden liggerlangt etter planen og at det haster med […]