Folk ønsker seg en levende fjord

Featured Video Play Icon

Dette er en forhistorisk metode. Neptune Network forstår at behovet for å mudre er stort, men slik slam må på land. Den neste store saken som står for dør er mudring av farleden til Nato havnen, Borg havn, i Fredrikstad. – Alle er for at det skal mudres i Borg havn, men slammet må tas […]

Kystverket kommer tidligst i gang september 2024 i Borg havn

Prosessen mot oppstart er omfattende og Neptune Network vil holde et kontinuerlig stort trykk på tiltakshavere og myndigheter lokalt og nasjonalt. Dumping i sjø i 2024 er helt i ubalanse med Regjeringens vedtatte” Helhetlige tiltaksplan for Oslofjorden». Det er viden kjent at arbeidet med å redde fjorden liggerlangt etter planen og at det haster med […]