Giftskandalen i Oslofjorden

Morten Schaanning i NIVA kan ikke forklare kvikksølvinnholdet i torsk. Ellen Hambro avviser tvert at det har sammenheng med giftdumpingen i Oslofjorden.

Den 4. juni gikk Mattilsynet ut og advarte gravide, ammende og barn mot å spise torsk fra Indre Oslofjord innenfor Drøbak – dette pga. høyt kvikksølvinnhold. Blåskjell skal heller ikke spises pga. for høye verdier av PAH.

Oslo Havns prosjekt ”Ren Oslofjord” skulle gi oss en ren fjord. Men metodene som ble brukt, resulterte i kontinuerlig spredning av giftstoffene. Massene ble gravet opp med grabb, og enorme mengder giftslam ble sølt og spredd med strømmen. Massene ble fraktet til deponistedet, tilsatt vann til en suppekonsistens og pumpet ned under høyt trykk. Når suppen traff bunnen, virvlet massene øyeblikkelig opp og ble ført bort. Dette er vist både med undervannsfilm og med målinger.

Resultatet ble som vi hevdet hele tiden – en forgiftet Oslofjord. Det er ikke bare kvikksølvverdien som er dramatisk forhøyet etter 2006 da dumpingen startet. Også PCB- og Kadmiumverdiene har økt kraftig, og Indre Oslofjord ligger høyest i landet på en rekke andre miljøgifter.

Dette er meget alvorlig. Enda mer alvorlig fordi løgner og fornektelser fortsetter fra myndighetene og deres assosierte.

Morten Schaanning, forskningsleder i NIVA, har gjennom hele ”Ren Oslofjord”-prosjektet vært en nyttig samarbeidspartner for Oslo Havn. Han la tidlig sin faglige ballast til side, og deltok aktivt for å skjule sannheten. Den samme Schaanning har tydeligvis fått kalde føtter, og til Dagbladet åpner han for at dypvannsdeponiet kan være én av teoriene – samtidig som han understreker at han ikke har noen forklaring på det forhøyede nivået av kvikksølv.

Ellen Hambro fortsetter i kjent stil å fornekte at giftdumpingen ved Malmøykalven har noe med de forhøyede verdiene å gjøre. Helt fra hun tiltro stillingen som direktør i ”Miljø”-direktoratet (tidl SFT/Klif), har hun avvist alle kritiske innvendinger mot ”Ren Oslofjord”-prosjektet. Hun ønsker nok ikke ansvaret for at 2100 kg kvikksølv er spredd i fjorden, men sannheten kommer fram – og lederen i ”Miljø”-direktoratet kan gjerne begynne å rydde sitt kontor umiddelbart.

De som har valgt Bernt Stilluf-Karlsen til styreleder i Oslo Havn KF bør starte arbeidet med å finne en ny kandidat til Havna. Vi kan ikke ha ledere i offentlige organer som med viten og vilje forgifter mennesker og miljø, og som benekter og fortier det hele når resultatet av handlingene kommer til overflaten.

Del innlegget: