Steng Sellafield

Anlegget har vært omstridt på grunn av utslipp av radioaktivt materiale. Disse utslippene har hovedsakelig kommet som følge av ulykkeshendelser, mens noen utslipp er blitt hevdet å være overlagte. Siden tidlig på 1970-tallet og fremveksten av miljøbevegelsen i USA og Europa, har det også vært generell skepsis til kjernekraftindustrien. Denne industriens tidlige forbindelser til kjernefysiske våpenprogrammer har ikke hjulpet i så måte.

Neptune Network stenger atomtransport til Sellafield

Steng Sellafield-tokt 2016

Neptune Networks Steng Sellafield-tokt 2016 startet 1. juni fra Bergen, med retning Tromsø.

Steng Sellafield-toktet

Mandag 1. juni la Neptune Network ut på Steng Sellafield-toktet 2015. Det er en ferd med Nordlandsbåt langs norskekysten, med oppstart på Hvaler.

Greetings from Sellafield

335 dager i året blåser vinden fra Sellafield rett mot Norge. Se hva som skjer når 335 ballonger slippes fra Sellafieldanlegget.

Driftsselskapet på Sellafield får sparken av britiske myndigheter

I 2008 fikk et konsortium (NMP), bestående av franske Areva, engelske Amec og amerikanske URS oppdraget å drifte Sellafieldanlegget samt rydde og rense området for oppsamlet radioaktivt avfall.

Ny seier i kampen mot Sellafield – reprosessering stenges i 2018

TV2 meldte tirsdag på sin nyhetssending kl 21.00 at atomanlegget Sellafield stenges innen 2018. – Neptune Network gleder seg over at mange års kamp for å få stengt reproduksjon av brukt atombrensel ved Sellafield etter alt å dømme vil bli stengt i 2018.

Atompolitiet fjernet aksjonister

Britisk politi fjernet idag Neptune Networks aksjonister fra jernbanelinjen på Sellafield . Aksjonistene hadde plassert en elbil på jernbanelinjen for å stanse inntaket av atomavfall til det omstritte anlegget.

Solheim krever resultater fra Sellafield

Miljøvernminister Erik Solheim besøker idag atomavfallsanlegget Sellafield. Ledelsen på anlegget har fortalt at de har stor fokus på å få igang sine tekniske prosesser for å få tømt de 21 tankene med høyaktivt flytende avfall.

Sellafieldkunden Tepco sitt Fukushima-anlegg i nødsituasjon

Da Neptune Network besøkte TEPCO for 6 mnd siden sa de at det var umulig at Fukushima skulle kunne miste kjølingen på sine reaktorer. Etter dagens jordskjelv i Japan har anlegget faktisk mistet kjølingen. Flere tusen personer blir evakuert av myndighetene.

Miljøvernministeren på atominspeksjon

Tordag 24.2. drar Erik Solheim til det ulykkesbefengte atomavfallsanlegget Sellafield. Anlegget er den største trusselen mot Norges eksistens ettersom sikkerheten der er svært dårlig, kombinert med at vinden blåser mot Norge 92% av tiden.